środa, 20 grudnia 2017

#pocożyjemy

#życieprojektBoży

#inspiracjefranciszkańskie

#renesansżycia

"Historia wielkich osobowości weryfikuje się przez to, że potrafią one oddziaływać na najdalsze pokolenia i zachowywać aktualność w każdej epoce. Ci bohaterowie inspirują ludzi odległych w czasie, dlatego że umieli wsłuchiwać się w głos tych, którzy żyli razem z nimi i byli ich najbliżej." Odczytując to wprowadzenie do życiorysu pierwszych braci świętego Franciszka jako słowo, które jest jak miecz obosieczny, otrzymujemy z jednej strony wskazanie tych których możemy naśladować , a z drugiej skierowuje nas ono ku chwili obecnej, tam gdzie żyjemy.
Otrzymujemy zatem odpowiedź na pytanie; czym wypełnić nasze życie? Co przekazać dzieciom, wychowankom.

Jak odczytać wzór świętości?

Czy potrafimy czytać życiorysy Świętych nie jak „opowieści z mchu i paproci”, w których większość wydarzeń się zdezaktualizowała, ale wydobyć z nich fakty , jako argumenty przekonywujące o celowości życia, dążeniu do wypełnienia woli Bożej.


Ogólnie rzecz biorąc , wola Boża utożsamia się z planem Bożym. A „Bóg chce żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni (1Tym 2,4).
Wszystkie przejawy woli Bożej na przestrzeni dziejów zostały ułożone według schematu całościowego w pewien mądry plan. A każdy z tych wyrazów woli Bożej dotyczy jakiegoś konkretnego wydarzenia. Pragnąc uznać władztwo Boga nad tymi wydarzeniami, człowiek wypowiada następujące słowa modlitwy: „Bądź wola Twoja”.  W ten sposób minione już etapy historii ukazują plany Boże, zgodnie z którymi wszystko już przed wiekami zostało ustanowione. Podobnie też gdy człowiek poddaje się woli Bożej, to zwraca się ku przyszłości z ufnością, bo z góry wie, jak go Bóg potraktuje.

Ta wola Boża przybiera bardzo szczególną postać, kiedy dotyczy człowieka, który powinien poddać się jej wewnętrznie i wypełnić ją dobrowolnie. Tak żeby zewnętrzne gesty wyrażały wewnętrzną dyspozycję, gotowość jej pełnienia.

Wola Boża jest przede wszystkim czynem, objawiającym upodobanie Boga. Zamiast przedstawiać dokładnie różne przejawy woli Bożej, należy raczej pokazać, jak to wypełniając się w  niebie, owa wola powinna wypełnić się także na ziemi(Mt 6,10) Jako wola zbawienia, skuteczna sama w sobie, natrafia ona na wolę człowieka, której nie chce zniszczyć, lecz pragnie ja udoskonalić ; by dojść do tego , Bóg musi zatriumfować nad przewrotnością człowieka i doprowadzić do jedności chcenia.